The Power of Stories - Exploring Resurrection through Literature

Slide Note
Embed
Share

Delve into the profound impact of storytelling on understanding resurrection as reflected in various narratives, from C.S. Lewis's insights to Aboriginal Dreamtime stories, fairy tales, and cinematic adaptations like Beauty and the Beast. Reflect on the interplay between personal connection to tales, contemporary interpretations, and Christian beliefs.


Uploaded on Mar 08, 2024 | 0 Views


The Power of Stories - Exploring Resurrection through Literature

PowerPoint presentation about 'The Power of Stories - Exploring Resurrection through Literature'. This presentation describes the topic on Delve into the profound impact of storytelling on understanding resurrection as reflected in various narratives, from C.S. Lewis's insights to Aboriginal Dreamtime stories, fairy tales, and cinematic adaptations like Beauty and the Beast. Reflect on the interplay between personal connection to tales, contemporary interpretations, and Christian beliefs.. Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


 1. De kracht van verhalen Pakket 9

 2. De kracht van verhalen Pakket 9 Vragen en opmerkingen om over na te denken terwijl je de volgende slides bekijkt: Zijn er verhalen die je persoonlijk aanspreken of zorgen voor een beter begrip van de verrijzenis? Zijn er verhalen die je niet aanspreken?Waaromniet? Wat vind je van C.S. Lewis' overtuiging dat mensen geschapen zijn om aangetrokken te worden tot idee n die ervoor zorgen dat mensendichter bij de kennisvan/overGodkomen? Is de populaire hedendaagse kijk op verrijzenis als 'zelf- vernieuwing' of 'het heruitvinden van de eigen identiteit' in tegenspraak met de christelijke kijk op verrijzenis, of is het net eenaanvulling opde christelijke kijk?Leguit.

 3. De kracht van verhalen The 'Dreaming' Het vertellen van verhalen is belangrijk in veel culturen. Mensen van de First Nations (Aboriginals Australia) leggen bijvoorbeeld de wereld en de betekenis ervan traditioneel uit door middel van The Dreaming - unieke verhalen en overtuigingen die van generatie op doorgegeven. Deze overtuigingen over de schepping, sociale regels en waarden, ethiek en moraal, en zijn verbonden met het landende natuurlijke wereld. generatie verhalen worden bevatten De Australische antropoloog W.E.H. Stanner zegt: Deze verhalen zijn niet louter illustratief of louter verklarend, ze zijn fantasievol en po tisch van inhoud omdat ze gebaseerd zijn op visionaire en intu tieveinzichtenomtrent mysteries. The Beginning Time (an Australian Aboriginal Dreamtime Story) - HubPages https://www.kateowengallery.com/page/Aboriginal- Dreamtime-Stories The Dreaming - Welcome to Country

 4. De kracht van verhalen Verrijzenis C.S. Lewis was van mening dat mensen door God geschapen zijn om zich diep aangetrokken te voelen tot idee n in literatuur die ons dichter bij kennis van/over God brengen. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken: zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is dus niets waardoor zij [mensen] te verontschuldigen zijn. - Romeinen 1, 20

 5. Laten we, nu we meer weten over de bijzondere kracht en aantrekkingskracht van verhalen, eens kijken naar enkele verhalen van waaruit we meer inzicht kunnen krijgenover de verrijzenis. https://seeingthingssecondhand.com/2016/05/2 3/beauty-and-the-beast-1991/ https://www.timetoast.com/timelines/the- legend-of-snow-white https://tvline.com/2016/03/11/sleeping-beauty- series-freeform-developing-after-drama/ Sprookjes: Hoewel sprookjes niet van oorsprong christelijk zijn, kunnen we zeggen dat het idee van verrijzenis zo in de mens is ingeworteld dat deze bekendeverhalen er allemaal opdeeen ofandere manierovergetuigen?

 6. De kracht van verhalen Beauty and the Beast (1991) - video clip

 7. De kracht van verhalen The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005 version) In Christusverhaal portretteert C.S. Lewis Jezus als een leeuw die wreed wordt gedoodmaarweer totleven komt: een treffende allegorie op het "Als de heks de ware betekenis van opoffering kende, had ze de diepe magie misschien anders ge nterpreteerd. wanneer een gewillig slachtoffer, dat geen verraad heeft gepleegd, wordt gedood in de plaats van een verrader, de stenen tafel zal barsten en zelfs de dood zelf achteruit zal gaan"-Aslan Dat Citaat uit The Lion, the Witch and the Wardrobe, C.S. Lewis, 1950 https://exnarnian.wordpress.com/2017/12/15/top- ten-narnia-scenes-for-understanding-aslan-no-6/

 8. De kracht van verhalen The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005 version - video clip)

 9. De kracht van verhalen Lord of the Rings: The Two Towers (2002) J. R.R. Tolkien was een diepgelovig katholiek en hij beschreef The Lord of the Rings in het bijzonder als een fundamenteel religieus en katholiek werk. Hoewel hij benadrukte dat het geen allegorie was, bevat het talrijke christelijke thema's zoals de strijd tussen goed tegen kwaad, de overwinning van nederigheid op trots en de noodzaak van genade. Dood en onsterfelijkheid zijn ook centrale thema s. In de sc ne waarin Gandalf de Witte verschijnt, zienweparallellenmetdeverrijzenis vanJezus.Na een leven dat eerder werd opgeofferd voor anderen, zijn we getuige van een nieuw leven en een overwinning op het graf. Net zoals Maria Magdalena Jezus verwart met de tuinman, verwarrenGandalfsvriendenhem metSaruman. Lord of the Rings, J.R.R. Tolkien, geschreven in 1954-1955. Afbeelding uit: Allacin's Free Illustrated Summaries of Christian Classics: The Lord of the Rings Part 2: The Towers Illustrated Quotes

 10. De kracht van verhalen Lord of the Rings: The Two Towers (2002) "Daar stond [Gandalf], plotseling groot geworden, boven hen uittorenend. Zijn kap en zijn grijze vodden waren afgeworpen. Zijn witte gewaden schitterden.[...] Ze staarden hem allemaal aan. Zijn haar was wit als sneeuw in de zon, en zijn gewaad was glanzend wit; de ogen wenkbrauwen waren helder, doordringend als de stralenvande zon;machtwas inzijnhand. Tussen verwondering, vreugde en angst stonden zij en vonden zijgeen woorden om te spreken." onder zijn diepe Lord of the Rings, J.R.R. Tolkien, geschreven in 1954-1955. Afbeelding uit: Allacin's Free Illustrated Summaries of Christian Classics: The Lord of the Rings Part 2: The Towers Illustrated Quotes

 11. De kracht van verhalen Lord of the Rings: The Two Towers (2002) - video clip

 12. De kracht van verhalen The Iron Giant (1999) Een gigantische buitenaardse robot sluit vriendschap met een jongen op het platteland van Maine tijdens de Koude Oorlog. De reus heeft wapens, maar hij wil zijn krachten niet langer gebruiken om anderen pijn te doen. Wanneer het Amerikaanse leger besluit dat de ijzeren reus een bedreiging vormt, vuren ze uiteindelijk een nucleaire raket af om hem te vernietigen, maar ze richten per ongeluk op hun eigen locatie ineen daadvanzelfvernietiging. De reus ziet af van zijn wapens en vliegt recht op de aanstormende bom af, waarbij hij zichzelf opoffert voor de mensen die hem net probeerden te vernietigen. In de laatste sc ne beginnen de verschillende onderdelen van de ijzeren reus zich te verzamelen terwijl de reus herrijst. De parallellen met het christelijke verhaalzijn voelbaar. https://cinemayward.com/5-films-resurrection/

 13. De kracht van verhalen The Iron Giant (1999) - video clip

 14. De kracht van verhalen The Tree of Life (2011) The Tree of Life is een spirituele meditatie over de aard van God, de kosmos en onze kleine maar belangrijke rol in het verhaal van de schepping. Gefocust op een gezin van drie jongens in Texas, omvat de film het hele bestaan en de geschiedenis, van de eerste momenten van de schepping tot de verrijzenis en de intrede in het koninkrijk van God, wanneeralledingennieuwzullenwordengemaakt. De verrijzenissc nes waarin mensen die op een strand ronddwalen worden herenigd met hun dierbaren zijn stil, po tisch en langzaam. In de christelijke theologie verrijzenis van groot belang, omdat de dood niet het einde is in dit grotere verhaal. The Tree of Life probeert deze theologischerealiteit vastte leggen. is onze toekomstige https://cinemayward.com/5-films-resurrection/

 15. De kracht van verhalen The Tree of Life (2011) - video clip

 16. De kracht van verhalen Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 2 (2011) Voldemort doden, maar Harry komt weer tot leven in deze dramatische sc ne uit het laatste boek van de zevendelige serie van J.K. Rowling. probeert Harry Potter te Opnieuw zien we het thema van de kracht van het goede over het kwade, van het leven over de dood. Afbeelding: Rubeus Hagrid| Harry Potter Wiki | Fandom Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 2 (2007), by J.K. Rowling.

 17. De kracht van verhalen Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 2 (2011) - video clip

 18. De kracht van verhalen The Matrix (1999) Deze film toont een dystopische toekomst waarin de mensheid onbewust gevangen gesimuleerde realiteit, de Matrix, die intelligente machines hebben gecre erd om mensen af te leiden terwijl ze hun lichamen gebruiken als energiebron. Wanneer computerprogrammeur Thomas Anderson onder de hackernaam "Neo" de waarheid ontdekt, sluit hij zich aan bij een opstand tegen de machines, samen met andere mensen die uit de Matrix zijn bevrijd. zit in een In een klassieke strijd tussen goed en kwaad, slagen de agenten die Neo proberen te vermoorden in hun opzet, maar Neo komt kort daarna weer tot leven en verslaathenvervolgens. https://glasgowguardian.co.uk/2022/01/30/review- the-matrix-resurrections/

 19. De kracht van verhalen The Matrix (1999 ) - video clip

 20. De kracht van verhalen The Matrix Resurrections (2021) Schrijver Brett McCracken merkt op hoe hedendaagse films in onze post-christelijke cultuur nog steeds vaak het idee van verrijzenis oproepen; hetgeen een fysieke verrijzenis kan betekenen, maar het kan ook een metafoor zijnvoor eennieuwe start - ontsnappen aan pijnlijke dingen en loskomen van beperkingen. Hoe dan ook, de boodschap van het evangelie kan worden waargenomen. Verwijzend naar de vierde filmzegthij: "Ontdaan van de specificiteit (en bloederige details) van het christelijke evangelie, wordt verrijzenis een vage benadering voor wat het ook is dat iemand wil overwinnen of worden... het idee van verrijzenis is in essentie een existenti le schreeuw... de verwerping normen, verlangens, verwachtingen... en een omarming van totale autonomie en individuele beslissingsmacht..... De film viert de seculiere verrijzenis" van het (opnieuw) vrij zijn om iemands identiteit opnieuw (heruitvinden)." van voorgeprogrammeerde Tekst: Matrix, Motherhood, Metaverse: Secular Resurrection in Recent Films (thegospelcoalition.org) Afbeelding: matrix resurrections-Bing images op te laten opbouwen

 21. De kracht van verhalen Pakket 9

Related


More Related Content